Andre artsomtaler

Taksvala, Sandsvala, Låvesvala og Amursvala har fått sine egne sider med informasjon og omtale. På disse sidene finner du korte omtaler om andre fugler og dyr som på en eller annen måte kan ha forbindelse med våre kjente og kjære luftakrobater.

Tårnseileren har fått sin egen side fordi man tidligere klassifiserte den som en svale. Fremdeles er det mange som bruker det feilaktige navnet Tårnsvale på denne fuglen som til forveksling også kan ligne en svale.

Noen av artsnavnene på de underliggende sidene er linket videre til eksterne nettsider, og da hovedsaklig til Norsk Ornitologisk Forenings artsomtaler som er de samme som ble utgitt i boka "Norsk hekkefuglatlas" fra 1994.

Artsomtalene er delt opp på følgende måte: