Taksvale x Låvesvale hybrid

Taksvala (Delichon urbicum) og Låvesvala (Hirundo rustica) har stort sett lik utbredelse i Europa og Asia. Samtidig lever begge artene gjerne i det samme habitatet, da de gjerne hekker på og i bygninger i jordbruksområder. Hybrider forekommer derfor relativt ofte, men de fleste blir nok aldri lagt merke til. Krysninger mellom taksvaler og låvesvaler er antakelig den vanligste hybridvarianten blandt småfuglene våre. Derfor mener enkelte at slektene Delichon og Hirundo er såpass like at de bør slås sammen. Hybrider mellom taksvaler og låvesvaler er sterile.

 

BESKRIVELSE

Å beskrive en taksvale x låvesvale hybrid er ikke enkelt, da variasjonen på fuglene er store. Hybridene har oftest kjennetegn fra begge artene, men ingen tegn er helt sikre. Noen vanlige tegn er at stjerten ikke stemmer med helhetsinntrykket av resten av fuglen, det rustrøde fra låvesvalene er gjerne bleket noe, mens den hvite overgumpen til taksvala gjerne opptrer "skitten" på låvesvalelignende hybrider. Lydbildet og glansen i fjærdrakta er det også viktig å legge merke til.