Andre fugler

 

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

er en rovfugl på mellom 0,9 og 2,1 kg. Den finnes på alle kontinenter untatt antarktis, og bygger sine store reir høyt oppe i store trær. I amerika hekker av og til låvesvale og fiskeørn sammen. Låvesvala bygger reir under fiskeørnreiret, og får beskyttelse ved at fiskeørna, som bare spiser fisk, skremmer unna predatorer. Til gjengjeld varsler låvesvalene høylydt når farer nærmer seg reirstedet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeørn. (Foto: Stein Arne Jensen / http://www.flickr.com/photos/steiarnejensen/)

 

Isfugl (Alcedo atthis)

er en liten råkefugl som hekker i Europa nord til Danmark og sør-Sverige. Den er littegrann mindre enn sandsvala, og vil som den ha en tilnærmet loddrett sandvegg til å grave reirganger i. I og med at isfuglen lever av fisk er den mer bundet til vann enn sandsvala, og i tillegg avhengig av god tilgang på byttedyr.. I det meste av europeisk fuglelitteratur nevnes ofte både isfugl og sandsvale når det handler om habitatvalg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isfugl.

 

Bieter (Merops apiaster)

er også en råkefugl, fargerik og på størrelse med en trost. Som navnet tilsier lever den hovedsaklig av bielignende insekter. På samme vis som sandsvala og isfuglen graver også den seg reirganger inn i loddrette sandmeler for å hekke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieter (Foto: Martin Mecnarowski/Wikimedia)