Predatorer -fugler

Lerkefalk (Falco subbuteo) er en ganske sjelden rovfugl i Norge, på størrelse med ei nøtteskrike, men likevel den fuglen som jakter og fanger flest svaler her i landet. Lerkefalken er en veldig god flyger som jakter og fanger store insekter og fugler i luften med stor presisjon. Og da særlig under svalenes trekk over steppelandskapene lenger sør, der lerkefalken er mer vanlig forekommende.

    

  Lerkefalk (foto: Biopauker/Wikimedia)

 

Spurvehauk (Accipiter nisus),Hønsehauk (Accipiter gentilis) og Vandrefalk (Falco peregrinus) er alle sammen rovfugler og gode flygere som holder til i Norge og som av og til fanger voksne svaler i flukt, men predasjonen fra disse artene antas å være begrenset.

  Spurvehauk, Hønsehauk (foto: Norbert Kenntner/Wikimedia) og Vandrefalk (foto: Stefan Berndtsson/Wikimedia)

 

Glente (Milvus milvus) og Svartglente (Milvus migrans) er sjeldne gjester i Norge, men disse rovfuglene kan også fange en og annen svale i flukt.

Glente (foto: Noel Reynolds/wikimedia) og Svartglente (foto: AndreasTrepte/Wikimedia)

 

Flaggspett (Dendrocopos major) og Svartspett (Dryocopus martius) er to hakkespettarter som av og til kan hakke seg inn i taksvalereir for å spise egg og unger.

 

  Flaggspett og Svartspett 

 

Skjære (Pica pica) er en vanlig fugl over hele landet. Det hender at noen eksemplarer lærer seg å plyndre taksvalereir på samme måte som hakkespettene. Skjæra tar også gjerne ungfugler som har havnet utenfor reiret.

Skjære (foto: Pierre-Selim/Wikimedia9

 

Tårnugle (Tyto alba) er en sjelden gjest i Norge, Men nede i Europa der den er vanligere kan den ta ganske mye fugl. De hekker gjerne i tårn og uthus og kommer oftest til taksvalereiret om natta når fuglene hviler, og klarer da å dra dem ut fra reiret. Det antas at mellom fire og åtte prosent av taksvalebestanden taes på denne måten i noen av de områdene arten finnes.

Tårnugle (foto: Luc Viatour/Wikimedia)

 

Stær (Sturnus vulgaris) har i noen få tilfeller inntatt enkelte typer av kunstige sandsvaleboliger og ødelagt egg og unger, for så å hekke selv i reirgangen eller bare for å søke ly i dårlig vær. I en naturlig koloni vil reirgangen bli for lang og trang for denne inntrengeren.

  Stær

 

Gråspurv (Passer domesticus) og Pilfink (Passer montanus) kan også trenge seg inn i kunstige sandsvaleboliger å ødelegge egg og unger for å overta territoriet til reirgangen. Under reirbyggingen, før flygrhullet bli for lite, kan også taksvaler bli kastet ut fra reiret av gråspurv som vil overta reiret for å hekke selv. Hele taksvalekolonier kan bli jaget vekk på dette viset.

  Gråspurv og Pilfink (foto: Laitche/Wikimedia)

 

I tillegg til de ovennevnte artene sitter gjerne en rekke opportunistiske arter som kråkefugler, måker, og de fleste mindre rovfuglene klare til å slå til hvis anledningen skulle by seg, for eksempel når uerfarne ungfugler forviller seg utenfor reiret. Også  Sivhøne er observert å benytte seg av slike anledninger.

Kråke, Hettemåke, Spurveugle og Sivhøne