Observasjoner i Norge

Klippesvala er en veldig sjelden gjest i Norge. Noen få observasjoner har det vært, men ikke alle er rapportert inn til Rapportsystemet for fugler (Artsobservasjoner.no). Klippesvaler sees vanligvis enkeltvis, men kan opptre i små flokker utenfor hekkeområde og hekkesesong.

Her følger en komplett observasjonsliste for Amursvaler i Norge basert på opplysninger fra Artsobservasjoner.no: