Amusvale på Lista

11.05.2018 21:58

Jonas Lanbråtens beskrivelse av da han oppdaget en Amurvsale på Lista i 2014.

Les det på Langbråten foto og natur.