Fylkesmann tar grep

07.07.2019 07:33

Hadsel kommune har planene for en ny gang- og sykkelvei med bru over Gulstadelva ute på høring. Fylkesmannen i Nordland bemerker at det ikke er tatt nok hensyn til sandsvalene som hekker i området under planlegginga.

Den planlagte gang- og sykkelstien mellom Stokmarknes og Melbu innebærer at det må bygges ei bru over Gulstadelva. I området der det planlegges å etablere riggplass for anleggsarbeidet pleier den rødlistede sandsvala å hekke. Fylkesmannen i Nordland ber derfor om at det tas hensyn til at riggplassen ligger i et område der hekking er påregnelig, og at dette tas inn i planene for prosjektet.

-Som grunnlag for videre arbeid bør det tas inn bestemmelser som sikrer lokalisering og tilpassing av riggområdet så langt som mulig tilpasses eventuell hekking av sandsvaler i området. Som grunnlag for prosjektering bør det derfor foreligge nærmere dokumentasjon på lokalisering av eventuelt hekkende sandsvaler i området. Om det ikke foreligger direkte konflikt med lokalisert hekkekoloni av sandsvale bør potensielle hekkemuligheter for arten opprettholdes, ved at vertikale sand- og jordvegger i området bevares, skriver fylkesmannen i Nordland som kommentar til høringsplana.

 

Les mer om saken i Vesteraalens avis