Grunneierkontrakt for habitatforbedrende tiltak i sandsvalelokaliteter

29.11.2022 17:55

Det har vært en del forespørsler angående grunneierkontrakt for tiltak i forbindelse med utbedring av naturlige sandsvalelokaliteter. Det er jo ikke så mange som driver med slikt, så det har naturlig nok ikke vært et stort behov for slike kontrakter. Nå har imidlertid Svalene Våre utformet et forslag til grunneieravtale til slike formål.

Avtalen ligger tilgjengelig på www.svalenevaare.com/sandsvale/mer-om-sandsvale, eller den kan lastes ned direkte her.