I et nedlagt grustak...

12.09.2013 15:25

Store, bratte dunger av sand er attraktive for sandsvaler i hekkemodus, men også andre liker å bruke tid på slike plasser. Og det er ikke alltid slike aktiviteter passer sammen. Crosskjøring med motorsykkel i en hekkekoloni for sandsvaler er et eksempel på en slik interessekonflikt.

Motocross (Illustrasjonsbilde)

 

I Håkøybotn på Kvaløya i Tromsø kommune var det tidligere et grustak i drift. Da det ble avviklet lå det igjen en stor sanddunge, 20-30 meter lang og ca 10 meter høy, og med en bratt skjæring som egner seg for hekkelystne sandsvaler. Det tok bare et par år før 20-30 par sandsvaler flyttet inn og begynte å hekke i denne dungen.

 

De siste par-tre årene har også motorsyklister funnet ut at dette grustaket er et fint sted. For crosskjøring. Også den haugen som svalene hekker i er brukt til crossing. Hvis slik kjøring foregår i hekkesesongen er sannsynligheten stor for at sandsvalene blir den tapende part.

Sanddungen ble sperret for ferdsel med tau.   Foto: Rob Barrett

 

Sannsynligvis har denne kjøringen foregått i uvisshet om at sandsvalene er avhengige av slike bratte skjæringer. I vår fikk derimot en ansvarsfull fuglevenn grunneierens tillatelse til å sperre av haugen svalene hekker i, samt å sette opp informasjonsplakater om hvorfor det er sperret. Og det ser ut til at tiltaket virker; ingen crosskjøring er registrert i den aktuelle haugen i  løpet av årets hekkesesong...

Informasjonsplakaten som ble satt opp.   Foto: Rob Barrett

 

I likhet med alle andre sandskjæringer så vil nok også denne etter hvert rase og flate ut. Hvis sandsvalekolonien skal overleve over tid må nok noe etter hvert gjøres....