Informasjonsplakat til eiere og drivere av stein- og sandbrudd

04.12.2013 10:22

Mange drivere av stein- og sandbrudd opplever hekkende sandsvaler som en plage, og enkelte av dem opparbeider seg derfor lite respekt for denne artens behov for gode hekkeplasser. For å forsøke og bedre kunnskapen om arten og å redusere konflikten har Svalene Våre laget en informasjonsplakat med en kort omtale av sandsvala, dens hekkebehov, og om hvordan konflikter med arten med enkle grep kan reduseres eller elimineres.

 

Trykk på bildet for å lese mer eller åpne og laste ned informasjonsplakaten (pdf-fil, 525kB)