Jordhaug i Orkdal fredet i hekkesesongen.

12.06.2019 21:50

Denne artikkelen stod i avisa Sør-Trøndelag 11. juni 2019

Tekst og foto: Øyvind Brostrøm

 

Denne jordhaugen er fredet til midten av juli

Sandsvalen hekker i kolonier, og graver ut reirhull i vertikale jord- og sandvegger.  

Sandsvalen hekker i kolonier, og graver ut reirhull i vertikale jord- og sandvegger. 

 

Bak gamle Orkdal sparebank ligger det en haug med matjord. Den er lagt der av Mardahl Maskin, som arbeider med diverse ting knyttet til blant annet boligprosjektene Gartnerihagen1 og Haldorgården.
- Planen er å tilbakeføre tomta slik den var. Det vil si å fjerne jordhaugen. Matjorda skal siktes og deretter brukes til å lage plen til boligene, sier Trond Mardahl, byggeplassleder i Mardahl Maskin.
Men hvis man ser nøye på jordhaugen, svinser det en skokk med fugler rundt der. Og i de vertikale delene av jordmassene, er det 40-50 små hull.
- Det er sandsvaler som har ordnet seg reir og lagt egg der inne, forteller Morten Ree, organisasjonskonsulent i Norsk Ornitologisk forening (NOF).
 

250 egg
Ut ifra antall reir, antyder han at det vil tilsvare cirka 250 egg og unger.
- Ungene forlater reiret, som ligger én meter inne i jordhaugen, i midten av juli. Det betyr at jordhaugen må fredes inntil det skjer, sier Ree.
- Hva gjør dere med det, Mardahl? Er dere villig til å utsette arbeidet på grunn av at fugler har ordnet reir i matjorda?

- Ja, det er vi. Vi opplevde det samme i fjor også, da i en jordhaug ved Oti-sentret, svarer han.

 

Her er det 40-50 små hull. Det er reir for sandsvalen.  

Her er det 40-50 små hull. Det er reir for sandsvalen. 
 

Fornøyd
Fuglevennen Ree påpeker at i hans miljø er de særdeles fornøyd med at Mardahl Maskin er så tilpasningsdyktig.
- Det er veldig prisverdig at de freder jordhaugen, sier han.
- Ville dere anmeldt Mardahl Maskin, dersom de hadde gitt blaffen?
- Nei, det ville vi ikke. Men lovverket sier at hekkende fugler og deres egg og unger er fredet i hekketiden. På generelt grunnlag anmoder vi sterkt alle om å respektere dette, sier Ree.
 

Hente jord annet sted
- Vi har ingen problemer med å la fuglene gjøre seg ferdige. Det har gått bra så langt. Vi kan hente jord en annen plass for å bli ferdig med plenene, sier Mardahl.

- Det sies at man kan unngå reirbygging i slike jordhauger, dersom man unngår en loddrett «vegg» og heller flater ut haugen i 45 graders vinkel. Er det noe som dere vil ta opp internt i bedriften framover?
- Nei, det tror jeg ikke. Det er jo koselig for de som bor i nærheten å se litt på dyrelivet også, humrer han.
Sandsvalen er kategorisert som «Nær truet» på den norske rødlista  for arter.