Med svaler i krig

03.12.2021 19:34

Historiker Halvor Tjønn og Ornitolog Håkan Billing i samfunnspodden EKKO -Et NRK radioprogram fra 2017, i forbindelse med at taksvale var utpekt som årets fugl. 

Her snakkes det først om tilbakegangen for taksvala her hjemme i Norge og grunner til det. Men det viktigste temaet i dette radfioprogrammet er imidlertid en diskuskjon mellom historiker og ornitolog om sannehetsgehalten og sannsynligheten i et sagn fra vikingetida. Ifølge Snorres kongesagaer skal Harald Hardråde tilbake i vikingtida ha brukt svaler (antatt taksvaler) som våpen i krigføring for å innta bevoktede byborger i sør- Europa. 

Med svaler i krig - Ekko – samfunnspodden - NRK Radio