NOF: Faktaark Sandsvale

16.05.2018 21:42

I en artikkel på Norsk Ornitologisk Forenings hjemmeside belyses sandsvalas kraftige tilbakegang de siste årene. Skal tilbakegangen i sandsvalebestanden stanses er de nok avhengige av vår hjelp.

 

Les hele artikkelen på birdlife.no

Her i Norge er det først og fremst tilgangen på egnede hekkeplasser som er den store utfordringen. Alle som har muligheter til å hjelpe sandsvalene oppfordres til å bidra. Det kan for eksempel være å justere en sandfasade så den blir mer attraktiv for hekking, det kan være å hindre anleggsmaskiner i å ødelegge hekkeplassser. Eller det kan rett og slett være å spre informasjon og kunnskap. Ødeleggelser av hekkeplasser skjer ofte på grunn av mangelfull kunnskap om sandsvalene og deres hekkemetode.

Man kan gjøre mye for sandsvalene hvis man har en spade og et par timer å avse.

 

I den forbindelse har nå også Nof laget et eget faktaark om sandsvaler som de oppfordrer oss til å skrive ut og gi til dem som forvalter områder der arten hekker. For eksempel bønder, drivere av sandtak og andre entreprenører.

Faktaarket kan du laste ned her.

Svalene Våre har også en lignenede informasjonsbrosjyre: Info til massetakdrivere. Les mer om temaet og last ned brosjyren her.