Nye sandsvalerapporter

26.08.2023 23:13

Svalene våre har nå sluppet to nye publikasjoner:

  • Sandsvaler -Bygging av kunstig hekkefasade. Her finner du tekst og bilder som viser framgangsmåten for å bygge en kunstig hekkefasade i treverk, samt litt om bakgrunnen for å lage dette sandsvalebygget
  • Sandsvala i Heim -Tiltaksrettet kartlegging og utførte tiltak 2023. Dette er en delvis nykartlegging, og delvis oppfølging av en tidligere kartlegging, av sandsvale og sandsvalelokaliteter i Heim kommune. Samtidig med kartlegginga ble det også utført flere habitatforbedrende tiltak som fasadejustering og forsøk med lydavspilling. Rapporten gir et bilde av hvilke habitattiltak som bør settes iverk for sandsvalene i Heim, samt hvorhen. Rapporten viser samtidig at sandsvalebestanden i deler av kommunen er halvert i løpet av bare fire år.