Nytt svalebygg i Hemne

01.07.2016 00:00

Våren 2014 ble et lite sandsvalebygg utplassert på toppen av en eksisterende sandsvalekoloni i Hemne som et prøveprosjekt. Konstruksjonen er basert på prinsippene til den Britiske SAFE artificial breeding sites.

Den første sesongen ble ikke bygget tatt i bruk til hekking, men allerede det andre året valgte tre par å hekke i kassen, samtidig som ca 15 andre par hekket i sandskjæringa like under. Også nå i 2016 har noen av parene i kolonien valgt å hekke i konstruksjonen over sandskjæringa

Prøveversjonen ble bygget enklest mulig for å være enkel å flytte å justere ved behov. Planen videre er å bygge en større og mer pemanent løsning som medfører mindre arbeid på sikt for å hjelpe svalene med å kunne fortsette å hekke ved denne lokaliteten.