Nytt svalebygg i Trøndelag

20.05.2021 11:32

I Heim kommune har det i forkant av årtes hekkesesong blitt nye muligheter for sandvalene å finne seg en hekkeplass. Sandsvalene har tidligere hekket på denne lokaliteten, men den naturlige sandskjæringa raste ut hver vinter. Etter hvert har det blitt arbeidssomt å vedlikeholde denne hekkeplassen. Derfor er det nå bygget en fasade av treverk i håp om å lokke sandsvalene tilbake. Samtidig er det også et ønske å skaffe erfaringer med metoder for å redusere det årlige vedlikeholdet med tanke på å opprettholde slike lokaliteter som egnede hekkeplasser for sandsvaler.

Hele veggen er ca 4,8 m lang og 2 m høy.

 

Det har tidligere vært plassert et annet sandsvalebygg på denne lokaliteten. Les mer om det prosjektet i denne rapporten.

 

Den nye konstruksjonen er kort og godt en enkel plankevegg med borede reirhull. Bakom er det fylt med sand, så sandsvalene kan grave ut sine egne reirganger. 

Med en gang telen løsnet begynte arbeidet med å grave huller til stolper/stendere som selve veggen skulle skrues fast i. Disse står godt ned i grunnen for å hindre at de skal graves ut av eventuell framtidig utrasing av masser. For å unngå at hele fasadeveggen skal presses ut på grunn av trykket fra sanda bak veggen, ble alle stolpene forankret i solide fester gravd godt ned i bakken såpass langt unna at de ikke skal kunne påvirkes av tidligere utrasinger og løsne.

 

 

Et av festene som skal forhindre at veggen presses fram på grunn av sandmassene bak.

 

Deretter ble selve veggen bygget. To tommer tykke og seks tommer brede bord ble skrudd godt fast i alle stolper, men også stivet av på en ekstra stender mellom stolpene. Øverest ble det skrudd fast en liggende åttetomsplank for å stive av veggen og motvirke buling på grunnn av presset fra massene bak fasadeveggen. I noen av de øverst bordene ble det boret reirhuller med 20 cm avstand. Diameteren på hullet er 51mm. 

 

Sanda som ble fylt bak veggen ble underveis forsøkt komprimert.

 

Til slutt ble det fylt sand bak hele veggen. Det ble brukt sand som tidligere har rast ut, og den er derfor av samme finkornete slag som den naturlige lokaliteten bestod av. Forskejllen er at den tilførte sanda ikke er like komprimert og stabil som den opprinnelig var. Dette vil nok til en viss grad bedre seg med årene 

Helt på toppen ble det lagt et hellende lag med jord og torv for å absorbere og begrense vanngjennomtregninga til sanda og reirgangene under i de våteste periodene.

 

Torvtaket er tenkt å begrense vanngjennomstrømning, samt absorbere og lede en del av vannet bort.

 

Nå gjenstår det bare å vente og se om sandsvaler i forbifarten med tiden anser dette som en trygg og god hekkeplass for framtida.