Sandsvala blir truet

24.11.2021 12:14

I dag ble den nye rødlista for arter sluppet. Også denne gangen havner sandsvala i en ny kategori. I 2015 havnet den sammen med taksvala i kategorien Nær truet (NT). Som den eneste svalearten rykket sandsvala denne gangen ett hakk videre og endte nå opp som Sårbar (VU). Med dette havnet arten innunder de kategoriene som samles sammen til definisjonen av "Truet"

 

Dette skjer på grunn av en vedvarende tilbakegang for arten. Og tendensen er at tilbakegangen er økende. Grunnene til det er mange, det pekes blant annet på manglende hekkeplasser, færre insekter og påvirkninger under trekkene. Trolig er de fleste av disse faktorene resultataer av menneskelige aktiviteter ei ulik grad.
Begrunnelsene for at sandsvala endret kategori kan du lese på Artsdatabanken.no