Sandsvalebygg -status 2015

28.09.2015 21:00

Nok en hekkesesong er over, så her er en oppsummering fra landets sandsvalebygg i 2015. Over store deler av landet har dette året bydd på værmessige utfordringer for de fleste småfugler. På grunn av en uvanlig sen vår etterfulgt av en kald og fuktig forsommer har det vært lite insekter, og dermed matmangel til å fø opp større ungekull.  • Fra vårt foreløpig nordligste sandsvalebygg i Leirskardalen meldes det om normalt bra aktivitet. Per Ole Syvertsen ringmerker hvert år sandsvaleunger som ligger i reirkassene. I år ble 103 av dem påsatt ring. (hhv 121 i 2014 og 137 i 2013)
  • På Haukås i Bergen har det vært hekking i tre sesonger nå. Også i år var det en økning i aktiviteten i forhold til tidligere.
  • I Kalandsvika, også i Bergen, er det ikke registrert hekking i år, men sandsvaler har blitt observert like ved svalebygget/fugletårnet, så her håper vi på tilslag til neste år...
  • Også på Tau satses det nå på neste år, da sandsvalene i år foretrakk å hekke fåtallig i sporadiske hull på lite egnede steder i stedet for å flytte inn i de tilrettelagte sandsvalehøyhusa.
  • På Gjone i Larvik er det ikke registrert aktivitet i år heller.
  • På Lauvmoa i Larvik var det derimot aktivitet. Svalebygget ble plassert oppå en sandskrent. Her har sandsvalene i år valgt å hekke i skrenten under kassene. I september har det imidlertid vært flere storflommer og jevnt over stor vannføring i Numedalslågen som har medført en betydelig utrglidning av masser i sandskrenten. Svalebygget ble også tatt av utglidningene, og i skrivende stund er det usikkert om det lar seg gjøre og berge hele eller deler av konstruksjonen.
  • Ved Altaelvas bredder i Finnmark er det under oppføring et helt nytt svalebygg. Kansje står det klart til neste hekkesesong?
  • I Hemne, Sør-trøndelag, ble det i fjor plassert ut et lite svalebygg på toppen av en eksisterende sandsvalekoloni. I år ble det for første gang hekket inne i kassen (i fire av sju hull).