Sandsvalebygg -status 2016

20.10.2016 22:23

Fjorårets dårlige mattilgang og hekkeresultat er nok medvirkende til at det i sommer virket å være noe færre sandsvaler i koloniene rundt omkring.

Her er uansett en kortfattet oppsummering fra årets aktivitet rundt sandsvalebyggene i Norge.

 

  • I Alta er det et sandsvalebygg under oppføring. I skrivende stund er status på dette ukjent.
  • Også i år ble det ringmerket sandsvaler i Leirskardalen. Totalt 98 unger og èn voksen fugl fikk påsatt fotring i løpet av hekkesesongen selv om det i år var færre hekkinger enn i fjor og dermed noen ledige reirkammer.
  • I den lille konstruksjonen oppå en koloni i Hemne ble det også i år tatt i bruk noen kunstige reirhull. Hekking eller hekkeforsøk i 5 av 7 reirganger.
  • Ved svalebygget på Hareid var det i vår noen få sandsvaler som viste interesse, men det ble ingen hekkinger. Det finnes heller ingen andre sandsvalekolonier i nærheten.
  • I Bergen er det tre spesialtilpassede lokaliteter. Hverken i Kalandsvika eller ved Ikea ble det hekking i svalebygga i år. På Haukås derimot antydes det at bestanden i år trolig var noe større enn i fjor. En god bestand som ikke er tallfestet ved telling.
  • Tau var det ingen hekking i år, hverken i lagerhaugene eller i svalebyggene.
  • I Larvik var det to sandsvalebygg, men i fjor høst raste bygget på Lauvmoa ut i elva under en stor flom. Svalebygget er tapt, men raset formet en fin naturlig fasade som sandsvalene tok i bruk og hekket i. På Gjone står sandsvalebygget fremdeles ubrukt, mens fuglene velger å hekke i en nærliggende skjæring. Skjæringa ble i vår bearbeidet og inngjerda, men likevel ble hele kolonien ødelagt av rev på matsøk.
Sandsvalebygget på Lauvmoa som ble tatt av flom høsten 2015.   Foto: Tor Melseth