Sandsvalebygg -status 2017

07.11.2017 20:47

Det ble en sen og kald vår i år med de følger det får for insektsproduksjonen. Kanskje var dette en av årsakene til at sandsvalene flere steder forsvant etter å ha oppholdt seg på kjente lokaliteter helt i starten av sesongen.

 

Fra Larvik rapporteres det om brukbar økning i sandsvalebestanden. Likevel valgte ingen å bosette seg i sandsvalebygget i år heller.

Sandsvalene i steinbruddet til Norsk Stein Tau valgte også å bosette seg på et annet sted enn i de tiltenkte svalebygga. Hekkinger ble i stedet gjennomført med suksess i en av lagerhaugene på produksjonsområdet.

Sandsvalekolonien i lagerhaugene på Tau    (Foto: Svein Tønnesen)

 

I Svalebygget på haukås i Bergen har det de siste årene vært økende hekkeaktivitet. Det var noen sandsvaler her tidlig i sesongen, men det var det ingen hekkinger. Hverken på Haukås eller i Kalandsvika.

Fra Grimstadvatnet i Hareid meldes det omsider om suksess. Tre par bosatte seg i sandsvalebygget og fikk fram tilsammen 11 unger som alle ble ringmerket, mens de voksne fuglene fikk slippe unna merkinga dette første året.

Svalebygget ved Grimstadvatnet, Hareid.     (Foto: Kjell Mork Soot)

 

I Hemne var det mye fugl helt i starten av sesongen, men bare ett par ble igjen og bosatte seg på lokaliteten. Til alt overmål valgte dette paret å hekke i sandsvalebygget i stedet for i sandskjæringa like under, med to flygedyktige unger som resultat.

Som vanlig var det godt beleggg i Leirskardalen. Ca 60 unger ble ringmerket i første halvdel av juli. Hvor mange av disse som levde opp er usikkert. Ved neste besøk for å ringmerke var hele innerveggen med reirkasser rast sammen og ingen sandsvaler var å se ved lokaliteten.

 

Svalene vår

 

Ellers så rapporteres det fra de fleste kanter av landet at utsatte sandsvalekolonier i anleggsområder ofte får være i fred etter en prat med driver/eier/utbygger. Det viser seg gjerne at det er uvitenhet om sandsvaler og deres biologi som gjør at kolonier trues og ødelegges. Oppfordringen hvis du ser at en koloni bli truet må bli: Stopp og snakk!