Sandsvalebygg -status 2018

07.09.2018 22:20

Hekkesesongen til sandsvalene er nå avsluttet for i år. Så da er det på tide å gjøre opp status for sandsvalebygga igjen.

 

I Leirskardalen har det vært redusert kapasitet denne sommeren. I fjor sommer, midt i hekkesesongen, raste de innvendige hekkekassene sammen. 10 av 32 ble gjenoppbygget før årets hekkesesong. Som vanlig har Per Ole Syvertsen vært innom flere runder for å ringmerke unger. 54 sandsvaleunger ble merket, fordelet på 13 hekkinger i 10 kasser. Målet videre er å få reparert anlegget for å ha det fullverdige tilbudet på plass til neste sesong.

På Norstones masseuttak på Tau i Rogaland er det ingen vesentlige endringer fra tidligere. 15-20 sandsvalepar hekker i den gamle sandskjæringa, der det er mulig. Mens svalehotellet står tomt i år også.

I Larvik meldes det om stor aktivitet, både av sandsvaler og entusiaster. Det finnes en del kolonier i området, men ingen sandsvaler har valgt å bosette seg i sandsvalebygga her heller.

I Hemne har det vært en stille sesong. Kun noen få sandsvaler ble observert på lokaliteten i juni, men under kontroll av sandsvalebygga sent i august var det tre sandsvaler i lufta, tre reir med egg i, samt flere påbegynte reir. Alle reir var forlatt uten tegn til vellykkede hekkinger.

Ett av de forlatte reira i kassen i Hemne.

 

Til neste hekkesesong skal det etter plana være klart et helt nytt sandsvalebygg i Hordaland. Dette blir det mer informasjon om ved en senere anledning.