Sandsvalebygg -status 2019

12.10.2019 22:17
 
Da er det på tide med en liten oppsummering fra aktiviteten i sandsvalebygga rundt om i landet igjen. Dette blir ingen komplett oversikt, men en sammenfatning av de opplysninger som er tilgjengelige i skrivende stund. De tidligere oppsummeringene ligger opplistet nederst i artikkelen.

 

Fra Hareid kom denne positive tilbakemeldinga:

"Ved Grimstadvatnet, Hareid, Sunnmøre, var der meir aktivitet enn nokon gong tidlegare denne sesongen. Sandsvalene dukka opp fleire gongar, men forsvann igjen. Første gong var der mest svaler, over 20, men dei forsvann då det kom snø. Så gjekk det ein periode, og på ny dukka det opp svaler i begynnelsen av juni. Dei heldt seg der nokre dagar, og forsvann igjen. Ut i juli var der igjen svaler, men dei også forsvann. Så var eg vekke mykje frå ca 20. juli. Litt ut i august oppdaga eg at der var sandsvale som heldt til rundt svalehuset. Eg fatta mistanke om hekking, men dei var ganske kryptiske. Måtte til med kamuflasjetelt og fann at der hekka 1 par. Ungane var så store at dei kom ut i holet, så dei kunne ikkje ringmerkast. Eit par dagar seinare flaug dei ut, trur det var fem stykke. Gledeleg at dei hekka igjen. Er optimistisk for neste år, for eg har aldri sett så mange svaler her på 20 år. Kanskje tyder det på at ein liten koloni kan bli etablert neste år?"

Sandsvalehuset ved Grimstadvatnet.   Foto: Kjell Mork Soot

 

I Larvik følger med på de lokale naturlige hekkeplassene i tillegg til sine svalebygg:

"Her har hekkesesongen for sandsvaler vært god. Vi har riktignok ikke konstatert noen hekking i våre konstruksjoner, men til tross for dette, må vi være fornøyd med årets sesong. 

Vi har 7 kjente lokaliteter der sandsvalene har hekket i år.  Riktig nok i svært lite antall på 2 av disse. Ved den største lokaliteten ved Bommestad har ungeproduksjonen vært svært god med i hvert fall 2 kull."

 

På Haukås i Bergen flyttet noen sandsvaler endelig inn i et sandsvalehotell i 2015. I fjor var det plutselig tomt igjen:

"Året etter at det brått vart slutt på Haukås (2018), etablerte det seg ein ny sandsvalekoloni 2-3 lenger  SØ. Dette var inne i ein nokså høg natursteinsbakkemur – ein ny mur under eit bratt veg til eit bustadshus.

Først etter at «svalehotellet» hadde stått ubrukt i fleire år, etablerte sandsvalene seg med nokre par. Mengden auka kraftig opp andre året og vart endå høgare 3. året, men ingen 4. året.  Ikkje urimeleg å tru at dei kan ha flytte til natursteinslokaliteten …. og av uviss grunn"

 

I Leirskardalen i Hemnes er det for tiden noe redusert hekkekapasitet på grunn av delvis havari av innvendige hekkekasser:

"Riktig nok var ungeproduksjonen i sandsvalehuset i Leirskardalen i Hemnes lavere enn i fjor, som på grunn av midlertidig redusert antall rugekasser er det eneste året som er direkte sammenlignbart (i utgangspunktet var det 32 kasser, men de to siste årene har det bare vært 10). I 2018 merket jeg 54 unger på stedet, i år ble det bare 25. I fjor var alle de 10 kassene i bruk, og i tre av dem ble det gjennomført to hekkinger. I år har det vært hekking i sju av kassene, med to hekkinger i to.

Siden bygget sto ferdig i 2007 har jeg merket totalt 947 unger der. Håper selvsagt på å nå et rundt tall som innbyr til et aldri så lite jubileum i 2020!  Men da må vi nok først få restaurert resten av bygget.

En del andre sandsvalekolonier i distriktet har også blitt sjekket, og resultatene fra de jeg selv besøkte ligger i Artsobservasjoner. Rana og Hemnes kommuner hadde nok hver minst 200 hekkepar."

 

Ved sandsvalebygget i Hemne var det ikke eneneste svale å se i sommer. 
Grunnen til det er nok sammensatt. En sen og kald vår med snøfall i mai, en i utgangspunktet minimal og utdøende koloni og ubeboelig sandskjæring virket negativt inn. Det ble nok for mange minusfaktorer... De hadde fremdeles tilgang til å hekke i kolonikassen, slik som de gjorde i fjor. Selv om den ble flyttet ca 200 m til et annet sted, nærmere der de har brukt å jakte insekter. Så hvis de har vært her ville de sannsynligvis funnet den. Men det betyr jo ikke automatisk at de ville tatt den i bruk...
Men kassen står jo der og venter, så det kan jo komme noen neste år. Eller et annet år.....
Dette prosjektet ble forøvrig sammenfattet til en rapport nå i høst: Sandsvaler - Fra sandtak til sandsvalebygg
 
 
 
Flere årsoppsummeringer: