Sandsvalebygg -status 2020

08.11.2020 18:23

Våren 2020 ble noen steder, som i Trøndelag, noe uvanlig. Etter sandsvalenes ankomst kom vinteren med et tilbakeslag, og ganske mye snø la seg over landskapet ei ukes tid. Dette gjorde det utfordrende for arter som lever utelukkende av insekter og kan kanskje lokalt ha påvirket både overlevelse og valg av hekkelokalitet for året.

Her følger en liten statusoppdatering for 2020 for noen av sandsvalebyggene i Norge:

Men først må det nevnes at det i 2019 ble det satt opp et nytt sandsvalebygg på Vigrestad i Hå komune på Jæren. Allerede første sommeren var det et sandsvalepar som flytta inn. Nå i år var det 11 par som bosatte seg i denne konstruksjonen. 

Et flott nytt sandsvalebygg har blitt bygd på Jæren   Foto:Leif John Haugstad

 

Som i mange år tidligere, har Per Ole Syvertsen også i år ringmerket reirunger i sandsvalebygget i Leirskardalen i Hemnes kommune. Bygget er ikke fullt operativt etter at noe av konstruksjonen  innvendig raste sammen for en tid tilbake. Men alle de ti reirkassene som er operative, var i år bebodd, og i dem ble det til sammen ringmerket 42 unger. Siden 2007 har Per Ole nå ringmerket 989 unger i dette sandsvalebygget. Forøvrig ble det av ukjent årsak ikke noen andrekull på denne lokaliten i år.

Hverken hos Norsk Stein ved Tau i Strand kommune eller på Aunhaugen i Heim kommune ble det registrert noe sandsvaleaktivitet i år

Fra Lågendalen meldes det at sansvalebyggene på Lauvmoa og Gjone i Larvik kommune også i år har stått ubebodd. I området finnes noen kolonier i naturlige habitater som fra år til år flytter mellom forskjellige lokaliteter. Inntrykket er at det totalt sett virker å være en stabil bestand i dette området.

Til slutt er det vedt å nevne at det jobbes med å få bygget et helt nytt sandsvalebygg i Mandal til neste sesong. Tiltakshaver ønskes lykke til med dette prosjektet.