Sandsvalebygg -status 2021

03.12.2021 22:25

En kort oppsummering av status for noen av sandsvalebyggene i Norges land. Det begynner å bli noen bygg rundt omkring, så det blir ingen komplett oversikt. Det har kommet et nytt konsept i løpet av året. -Mobile sandsvalebygg, egnet til bruk ved for eksempel anleggsvirksomheter. Dette kan etter hvert bli et godt hjelpemiddel for å holde sandsvalene unna de aktive områdene i et anleggsområde. Ved riktig bruk av mobile svalebygg kan anleggsvirksomher sannsynligvis i større grad jobbe uten avbrekk -hvis vi kan få sandsvalene til å flytte inn  i alternativer til entreprenørenes lagerhauger eller vegskjæringer.

 


Årets store nyhet: Mobilt sandsvalebygg.

I forbindelse med vegarbeid nær Mandal ble det laget og satt opp et mobilt sandsvalebygg. Svalene var i ferd med å etablere seg i en lagerhaug inne på anleggsområdet da det mobile bygget ble utplassert. Dette kunne i verste fall medført stans i anleggsarbeidet gjennom sommeren. Allerede ett døgn etter oppmontering av dette kunstige hekketilbudet, flytta kolonien inn dit i stedet for å være til hinder for entreprenøren. Det jobbes det nå med å øke kunnskapen om nettopp ulike løsninger som kan redusere framtidige konflikter mellom fugl og menneske.

 

Ved Gjone utenfor Larvik flytta endelig sandsvalene inn i år. Etter sju år uten tegn til liv ble endelig sandsvalebygget tatt i bruk, og det ble registrert aktivitet i mellom 20 og 30 av flygehullene.

Ved Grimstadvatnet i Hareid ble det 28/6 registrert fire sandsvalepar som drev med reirbygging.

I Leirkarddalen, Hemnes er det fremdeles "fullt hus". Etter havariet for en tid tilbake er ikke bygget helt renovert enda, men de ca 10 reirhullene som er operative var fullbooket hele sommeren. 

I Heim (tidl.Hemne) var det i år ingen sandsvaleaktivitet, men før hekkesesongen ble det klargjort en ny lokalitet til sandsvalene. Den består av en fasade av tre med borede reirhull. Bak er det kun fylt med sand som svalene kan grave ut sine egne ganger i.

Det er også verdt å ta med at det i løpet av året har kommet til et helt nytt sandsvalebygg Oppdal
 

Til slutt: En tommel opp til at alle de ildsjeleer rundt om som hjelper svalekoloniene sine med årlige eller jevnlige justeringer av sandfasader før hekkesesongen kommer i gang.Det er jo tross alt sandskjæringer som er det naturlige stedet for sandsvaler å finne hekkeplasser.