Sandsvaler Langs Glomma

06.02.2018 00:00

Nrk's nye, flotte naturserie "Langs glomma" har, i andre episode ,to bolker om sandsvaler som holder til i en naturlig raskant i nordre Øyeren. Valg av hekkeplass og faren for utrasing vies ekstra stor oppmerksomhet i disse klippene.

 

Den første bolken, på litt over 2 minutter, starter du ved å trykke på denne løinken:

tv.nrk.no/serie/glomma-elva-vaar/DKOP34000215/sesong-1/episode-2#t=19m409

Den andre bolken, på litt under 2 minutter,starter du ved å trykke på denne linken:

tv.nrk.no/serie/glomma-elva-vaar/DKOP34000215/sesong-1/episode-2#t=32m54s