Sandsvaler

15.07.2015 18:42

En kort rapport fra Oslo & Akershus ringmerkingsgruppe om merking av sandsvaler.