Statens vegvesen tar miljøhensyn

07.07.2013 22:14

I et grustak noen få km sør for Rena i Østerdalen har sandsvaler holdt til i flere år. Statens vegvesen har fjernet hele grustaket fordi det lå midt i trasèen til den nye riksveg 3.

 

Da sandsvalene ble kastet ut fant de seg til rette på en ny plass innenfor anleggsområdet. Også dette nye stedet ligger i trasèen til den nye vegen, og høyt oppe i en bratt sandskjæring har svalene gravd ut nesten hundre hull.

Statens vegvesen antar at det nå bor 400-500 sandsvaler i denne skjæringa   

Foto: Statens vegvesen

 

Nå har Statens vegvesen fredet svalenes nye bosted fram til høsttrekket. Da skal også denne skjæringa fjernes til fordel for ny RV 3.

"Etter at svalene har flydd sørover, vil vi i området hvor sandsvalene nå bor, bygge ny riksveg 3. Neste sommer er derfor skråningen som svalene nå lever i borte, men vi ser på muligheten for å etablere en permanent skjæring litt unna selve riksvegen som sandsvaler kan leve i etter utbyggingen er ferdig", forteller prosjektleder Knut Reistad i Statens vegvesen i en pressemelding

Svalene Våre legger til at en kunstig sandsvaleblokk også kunne vært et alternativ og håper at Statens vegvesen tar ansvar og erstatter sandsvalenes boplass på permanent basis.