Sterk forekomst av Amursvale!

05.12.2018 22:03

I Norsk Ornitologisk forenings medlemsblad Vår Fuglefauna nr 2-2018 stod denne artikkelen på trykk. Den omhandler forsommerens relativt mange observasjoner av arten som det observeres et fåtall av i Norge nesten årlig.

Tekst: Andreas M. Winnem

Foto: Trond Ove Stakkeland

 

Les artikkelen her.