Taksvala blir Årets fugl i 2017

09.11.2016 21:58

Taksvala er en vanlig hekkefugl i Norge, men den har gått sterkt tilbake i antall i de siste årene. Nedgangen har skjedd både i Norge og i resten av Nord-Europa, og det er derfor viktig å skaffe oppdatert kunnskap om denne svaleartens situasjon. Derfor har NOF valgt å sette fokus på taksvala som Årets fugl i 2017.

Alle de tre svaleartene taksvale, sandsvale og låvesvale har gått tilbake i antall. Svalene er i Norge kun for å hekke, og blir her bare om sommeren (april-september). Om vinteren er svalene i det sørlige Afrika.

NOF ønsker i 2017 å sette fokus på taksvala. Mer om dette kommer.....