Taksvalen i Ranfjordbygdene i 2013

16.10.2015 20:15

I 2013 hadde Norsk Ornitologisk Forening, Rana lokallag og Rana zoologiske forening et samarbeidsprosjekt for å få kartlagt utbredelsen og bestanden av taksvale i bygdene som omkranser Ranfjorden i Nordland. De gikk da ut i media og etterlyste opplysninger om hekkende taksvaler i området.

Også her på Svalene Våre ble prosjektet omtalt i artikkelen: Taksvalene rundt Ranfjorden kartlegges

Rapporten fra dette prosjektet, skrevet av Per Ole Syvertsen og Jan Sande, ble først offentliggjort i Rana Historielags årbok 2014. Nå har også Svalene Våre fått tilgang til denne rapporten

Prosjektrapporten i sin helhethet kan du lese på linken under (pdf-fil, 789 kB):

Taksvalen i Ranfjordbygdene i 2013


Prosjektområdet: Ranfjordbygdene