Taksvalene på Renndølsetra

02.05.2022 22:37

I Innerdalen på Nordmøre har eieren av Renndølsetra hatt et ønske om at taksvalene skal ha nok plass til å bygge sine reir. Derfor bygde han like godt et eget hotell til dem like ved setra. Hvordan han gjorde dette, og tips fra bygginga kan du lese i denne .pdf-fila 

Denne artikkelen var først å finne i Vår Fuglefauna 1-2022, som er BirdLife Norges medlemstidsskrift.