Taksvalene rundt Ranfjorden kartlegges

05.08.2013 15:15

Norsk Ornitologisk Forening, Rana lokallag og Rana zoologiske forening samarbeider i 2013 om å kartlegge forekomstene av taksvaler i områdene rundt Ranfjorden i Nordland. Initiativtakerne har merket seg at det er langt færre taksvaler enn låvesvaler å observere, selv om taksvaler lokalt burde være i flertall siden de ofte hekker i kolonier. Derfor ønsket de sammen å gjennomføre en kartlegging av arten.

Taksvaler på reirkanten Foto: Wikimedia Commons

Dette er i utgangspunktet et ettårig prosjekt og fikk i mars 2013 tildelt et stipend fra Iver Anker Heltzens minnefond. Området som blir kartlagt omfatter hele Rana og Hemnes kommuner, fastlandsdelen av Nesna kommune og bygdene Levang, Bardal og Elsfjord i Leirfjord og Vefsn kommuner.

 

Prosjektgruppa har sjekket ut de lokalitetene de kjente til fra før og har også fartet rundt en del og kikket etter arten på aktuelle lokaliteter. I juli gikk de ut i lokalavisa, Rana Blad, og oppfordret folk til å melde fra om hekkeplasser for taksvale. Det har kommet inn en del tips som følge av oppslaget i avisa, også på arter som låvesvale og tårnseiler, som kan forveksles med taksvaler. Så langt er alle registrerte hekkefunn fra bygdene, ingen er funnet hekkende i byen Mo i Rana. Mest sannsynlig er nok ikke alle hekkeplassene funnet, men det anslås inntil videre at bestanden i Rana kommune er på 80-100 par. Prosjektet er ikke fullført enda, men hekkesesongen er helt klart på hell nå.

 

Alle som kjenner til hekkeplasser for taksvaler innenfor ovennevnte prosjektområde oppfordres derfor til snarlig å melde fra til Norsk Ornitologisk forening, Rana lokallag eller Rana Zoologiske forening.

 

Alternativt så kan du sende e-post til Post@SvaleneVaare.com , så blir de videresendt til prosjektgruppa.