Våren er her! -På tide å hjelpe svalene

07.04.2014 19:32

I takt med at snøen forsvinner, kommer fuglene igjen trekkende nordover for å utnytte de lange lyse dagene. Svalene våre er tidlig ute i år. Allerede den 21. mars ble både sandsvale og låvesvale registrert i vest-agder som de første norske observasjonene av artene innmeldt til artsobservasjoner.no i år. Allerede neste dag ble også årets første taksvaleobservasjon gjort da tre individer ble sett helt sør i rogaland.

Nå er det på tide å hive seg rundt hvis du har tenkt å hjelpe svalene med hekkeplass i år. Enten det er å henge opp et reir til låvesvala i uthuset eller montere opp en bjelke oppunder rafta som taksvalene kan bygge reir på.

Hvis du vet et sted der sandsvala hekker, kan det være at sandfasaden har rast ut i løpet av vinteren. I så fall er det på tide å ta spaden fatt og grave bort den øverste løssanda nedenfor den loddrette veggen. For å være relativt rovdyrsikker bør nok den loddrette delen i alle fall være 2m høy.

Det kan være mye jobb å grave ny sandfasade til sandsvalene, så det kan være greit å få hjelp


Dette forlatte fjorårsreiret kom fram til raskanten som følge av utrasing i løpet av vinteren.