Verdens trekkfugldag 2013

03.05.2013 13:39

Det er vår igjen.
Og også i år kommer store mengder fugl trekkende nordover fra overvintringsområdene sine lenger sør.
Helga den 11 og 12 mai er verdens trekkfugldag, og i den sammenheng har Miljødirektoratet skrevet en artikkel som er verdt å lese. Artikkelen omhandler Låvesvala og dens utfordringer med å ha "hele verden" som leveområde og å måtte forflytte seg så langt mellom vinter og sommerområder.

De først låvesvalene har allerede ankommet hekkeplassen og begynt å synge