Observasjoner i Norge

Amursvala er ikke en vanlig art i Norge. Nesten årlig får vi besøk av noen individer, og trenden er at Amursvaler observeres stadig oftere. Antakelig blir de fleste kjente observasjonene av arten meldt inn til Rapportsystemet for fugler (Artsobservasjoner.no). Amursvaler i Norge opptrer vanligvis som enkeltindivider eller i par sammen med andre svalearter og er veldig lette å overse i den tro at det er en låvesvale man har sett. Man bør også være obs på likheten og forvekslingsmuligheten mellom amursvale og hybrid låvesvale x taksvale.

 

Her følger en komplett observasjonsliste for Amursvaler i Norge basert på opplysninger fra Artsobservasjoner.no: