Sandsvale -lydprosjekt

Dette er et flerårig prosjekt som går ut på å finne ut hvordan sandsvaler responderer på avspilt lyd og om de lar seg lokke til nye og trygge hekkelokaliteter ved hjelp av lydavspilling fra egne tilpasede lydanlegg. Prosjektet er foreløpig litt i oppstartsfasen. 
 
Det jobbes foer tiden blant annet med å skaffe egnede lydopptak for avspilling i neste fase av prosjektet, samt med å finne ut hvilket lydnivå sandsvaler har. Dette er viktig, hvis man spiller for høy lyd kan man risikere å skremme sandsvalene unna i stedet for å lokke dem inntil en aktuell hekkeplass.
Ved å lokke sandsvaler til en hekkeplass kan vi påvirke dem til (raskere) å oppdage en trygg og god hekkeplass hvor man også kan unngå konflikter med for eksempel entreprenører.
 

Hekking i lagerhauger kan være et problem for noen entreprenører
 
For å finne det "rette" lydnivået for senere lydavspillinger ønsker vi nå din hjelp til å utføre feltregistreringer på en stille og fredelig lokalitet.For å oppnå gode registreringer og best mulig resultat er det nå utarbeidet en instruks for hvordan dette skal gjennomføres.
Selv om sandsvaler er tolerante overfor menneskelig aktiviteter er det viktig å bemerke at alle registreringer skal foregå med den største forsiktighet og uten å forstyrre sandsvalene i en sårbar periode.