Amursvale

(Cecropis daurica)

Sv: Rostgumpsvala,  Da:  Rødrygget svale,  Fi: Ruostepääsky,  GB/US: Redrumped Swallow

 

Amursvale. Foto: Frank Grønningsæter

 

Amursvala hekker ikke i Norge, men noen fugler besøker oss en gang iblant.

 

BESKRIVELSE

Amursvala er ca. 16-17 cm lang [1]. Kjønnene er like, men hunnene har noe kortere stjert.

På oversida er amursvala blåglinsende svart, med rødlig overgump og nakke [2]. Undersida er skittenhvit med diffuse striper. I motsetning til låvesvala har amursvala svart underside på stjertfjærene, som også er noe kortere enn låvesvalas.

 

UTBREDELSE

Amursvala har sin hovedutbredelse i Asia øst for Tibet, men finnes også i et smalt usammenhengende belte vestover til sør-Europa og Marokko [3]. Det har de siste årene blitt gjort et fåtalls årlige observasjoner av arten i Norge [4].

 

UNDERARTER

Underarter er en betegnelse på variasjoner av samme art. Oftest er det små ulikheter på utseendet og geografiske forskjeller som skiller dem fra hverandre. Ulike underarter overlapper ofte hverandre i utbredelsesområde.

Amursvala er delt opp i mange underarter [5].

Disse tre underartene er de som virker å opptre hyppigst i Norge:

  • C. d.  japonica hekker i Øst-asia og overvintrer i India, indokina og nord-Australia.
  • C. d. rufula er den Europeiske varianten som hekker fra Iberia-halvøya østover til Kashmir og som overvintrer lenger sør. 
  • C. d. daurica er den varianten som holder til i Asia øst for Tibet.

 

REFERANSER

[1]          Store norske leksikon (2005-2007); Stokke, Bård Gunnar: amursvale i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 23. januar 2024 fra https://snl.no/amursvale

[2]          BirdID. u.å. Amursvale (Cecropis Daurica). BirdID. Hentet 23. januar 2024 fra https://www.birdid.no/bird/eBook.php?specieID=1023

[3]          Xeno-canto. (2024). Amursvale - Cecropis daurica. Hentet 23. januar 2024 fra https://xeno-canto.org/species/Cecropis-daurica?query=ssp:%22daurica%22

[4]          Artsdatabanken. (2024) Amursvale. Artsobservasjoner.no. Hentet 23. januar 2024 fra https://www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSightingAsTable?storedSearchCriterias=8244083

[5]          Avibase. (2024) Amursvale Cecropis daurica. Hentet 23. januar 2024 fra https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=NO&avibaseid=3690F067&sec=summary&ssver=1