The Sand Martin Trust

Edward Cowley, har uavbrutt siden 1965 forsket på sandsvaler i Storbritannia. I starten foregikk forskningen kun på naturlige habitater, men i 1971 lagde han det første sandsvalebygget (en kunstig hekkeplass for sandsvaler). Etter noen år med prøving, feiling og justeringer har han utviklet et relativt enkelt og kostnadseffektivt sandsvalebygg som fungerer godt (SAFE artificial breeding sites), hvorav det er èn type for årlig manuelt vedlikehold og èn for industrielt vedlikehold.

SAFE artificial breeding site © The Sand Martin Trust

 

I år 2000 ble den skotske, veldedige organisasjonen The sand Martin Trust stiftet av Mrs J. Brack, Mr E. Cowley og Mr J. Perry. The Sand Martin Trust kan kanskje oversettes til noe slikt som "Sandsvalenes Fremme". Formålet til denne organisasjonen, som hovedsaklig opererer i Storbritannia, er:

  • Å bevare Sandsvala som art og bevare og rekonstruere hekkehabitater til arten.
  • Å øke kunnskapsnivået i befolkningen om Sandsvalas økologiske krav, og da spesielt behovet for trygge hekkeplasser.
  • Utføre nødvendige undersøkelser/forskning for å ivareta Sandsvalene.

 

The Sand Martin Trust driver hovedsaklig med rådgivning, både til privatpersoner og organisasjoner, angående sandsvalenes oppførsel og krav ved både oppføring av sandsvalebygg og vedlikehold/rekonstruering av naturlige hekkeplasser. De legger spesielt vekt på følgende punkter: 

  • Forutsigbarhet, at hekkeplassen er sikret å være brukbar for sandsvalene i tiden framover 
  • Sikkerhet for sandsavlene med tanke på predasjon og ødeleggelse
  • Vedlikehold, at det finnes engasjerte personer som er villige til å gjøre det årlige vedlikeholdet

The Sand Martin Trust gir ikke spesifikke råd angående konstruksjon og kostnader. For å samle informasjonen har Edward Cowley skrevet ei håndbok på 100 sider; Sand Martin artificial breeding sites. Dette er ei omfattende lita bok som tar for seg det meste man bør tenke på før man begynner å bygge. Den starter med å begrunne behovet for å hjelpe sandsvalene med tilrettelegging av hekkeplasser, før den tar for seg hvor og hvordan slike hekkeplasser bør bygges. Hvilke krav og ønsker sandsvalene har til hekkeplassen omtales også. Det er et eget kapittel om predatorer og parasitter og forebygging mot disse før det kommer en prinsippresentasjon av de tidligere nevnte konseptene for kunstige hekkeplasser. Vedlikehold og oppfølging er selvfølgelig også med, samt noe om reirkameraer og nedlagte grustak. Det har også blitt laget et tillegg på 9 sider som i all hovedsak omhandler konstruksjonen av SAFE artificial breeding sites.

The Sand Martin Trust har også sin egen kanal på YouTube der de har lagt ut en del filmer som tar for seg noe av det som står i håndboka.