Tårnseiler

(Apus apus)

Sv:  Tornseglare,  Da: Mursejler,  Fi: ervapääsky,  GB/US: Common Swift

 

Tårnseiler. Foto: Paweł Kuźniar / Wikimedia

 

Tårnseileren, eller tårnsvale som den tidligere også kaltes, er ingen spurvefugl og således er den heller ingen svale [1]. Den tilhører familien «Seilere», men har likevel mye til felles med fuglene i svalefamilien.

For mer inngående detaljer om tårnseilere anbefales Store norske leksikon
 

BESKRIVELSE

Tårnseilere veier ca. 31-56 gram, er omtrent 16-17 cm lange og har et vingespenn på 42-48 cm [2]. Den er svart over hele kroppen unntatt på strupen der den er helt lys, stjerten er dypt kløftet, men likevel relativt kort.

 

UTBREDELSE 

Om sommeren holder tårnseileren til i hele Europa og nord-Afrika, videre i et bredt bånd gjennom Asia østover til Stillehavet [1]. Tårnseilerne overvintrer i Afrika, sør for ekvator.

Tårnseileren hekker hovedsakelig i hulrom i bygninger og andre konstruksjoner [1]. Som følge av dette, følger dens utbredelse i Norge i grove trekk bebyggelse og jordbruksområder.  

 

REFERANSER

{1]          Hogstad, Olav: tårnseiler i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 27. januar 2024 fra https://snl.no/t%C3%A5rnseiler

[2]      BirdID. u.å. Tårnseiler (Apus apus). BirdID. Hentet 21. Oktober 2023 fra https://www.birdid.no/bird/eBook.php?specieID=1914