Mer om sandsvaler

Her finner du mye informasjon. I all hovedsak som nedlastbare .pdf-filer (størrelsen i parantes). Filene inneholder alt fra detaljerte byggetegninger til sandsvalebygg, rapporter, plansjer, artikler fra ulike fagtidsskrift m.m.
 
 
 
 
 
Grunneierkontrakt for habitatforbedring av sandsvalelokaliteter:
 
 
 
Kunstige hekkeplasser:
 
 
 
 
 
Artikler fra fagtidsskrifter:
 
 
 
 
 
Rapporter fra kartlegginger:
 

Kartläggning av Backsvalekolonier i Sverige 2020-2021