Sandsvalebygg i Norge

Hekkeplasser til sandsvaler kan deles opp i føgende kategorier:  

  • Tradisjonell hekkeplass. En lokalitet som har blitt brukt av sandsvaler gjennom en periode på 10 år, men ikke nødvendigvis sammenhengende.
  • Naturlig hekkeplass. En skjæring formet av naturkrefter, men også skjæringer som oppstår på grunn av menneskelig aktivitet. Enten det er en etterligning av en naturlig formet skjæring, eller et resultat av industriell aktivitet.
  • Kunstig hekkeplass / Sandsvalebygg. Enhver lokalitet som er konstruert spesielt, eller primært, for å bli brukt av sandsvaler til hekking. Unntatt de som faller under begrepet "Naturlig hekkeplass".
  • Artefakt. Enhver konstruksjon som ikke er spesielt bygd for sandsvaler, men som likevel er brukt av sandsvaler til hekking. For eksempel en mur.

 

Denne sida omhandler sandsvalebyggene, de kunstige hekkeplassene, i Norge. Foreløpig er det ikke så mange av dem, men det er økende interesse for å hjelpe disse små fuglene. Svalene Våre har siden 2013 samlet informasjon om de fleste sandsvalebygg som er bygget i norge, og noen av dem som er under konstruksjon/planlegging. Det etterstrebes at de ferdige anleggene blir fortløpende omtalt under "nyheter". Hvis du sitter med informasjon om sandsvalebygg som ikke er omtalt her, så tips gjerne Svalene Våre om det. Det gjør du enklest ved å fylle ut skjemaet til venstre.

Her er en oversikt over de kunstige hekkeplassene for sandsvaler som Svalene Våre kjenner til i Norge. Hvis du kjenner til noen som mangler på lista, så bruk gjerne skjemaet til venstre.

 

Bergen, Haukås, 2005   Sandsvalehotellet på Haukås

Bergen, Kalandsvika 2014   Fugletårnet i Kalandsvika

Hareid, Grimstadvatnet, 2011   Sandsvalehuset ved Grimstadvatnet

Hemne, Aunhaugen, 2014   Hemnes første store sandsvalebygg

Hemnes, Leirskarddalen, 2006   Svalehuset i Leirskarddalen

Larvik, Gjone, 2014   Det første sandsvalehotellet i Larvik

Larvik, Lauvmoa, 2015 Larviks andre sandsvalebygg.   Tatt av flom høsten 2015

Larvik, Lauvmoa, 2018 Nytt sandsvalebygg på Lauvmoa

Stange, Starene, 2006, ikke lenger operativt. Tatt av flom?   

Strand, Tau, 2014   Sandsvalehøyhus på Tau

Vigrestad, Hå, 2019

Nestunet, Kvam, 2020

 

Oversikt over kjente sandsvalebygg i Norge. De fleste står der enda, men noen av dem er ikke beskrevet på denne nettsida. Et par av dem har blitt tatt av flom.