Sandsvalebygg i Norge

Hekkeplasser til sandsvaler kan deles opp i føgende kategorier:  

  • Tradisjonell hekkeplass. En lokalitet som har blitt brukt av sandsvaler gjennom en periode på 10 år, men ikke nødvendigvis sammenhengende.
  • Naturlig hekkeplass. En skjæring formet av naturkrefter, men også skjæringer som oppstår på grunn av menneskelig aktivitet. Enten det er en etterligning av en naturlig formet skjæring, eller et resultat av industriell aktivitet.
  • Kunstig hekkeplass / Sandsvalebygg. Enhver lokalitet som er konstruert spesielt, eller primært, for å bli brukt av sandsvaler til hekking. Unntatt de som faller under begrepet "Naturlig hekkeplass".
  • Artefakt. Enhver konstruksjon som ikke er spesielt bygd for sandsvaler, men som likevel er brukt av sandsvaler til hekking. For eksempel en mur.
 
Det lages og monteres stadig nye sandsvalebygg i Norge, og det er en stadig økende interesse for å hjelpe disse små fuglene med tilgang til egnede og trygge hekkeplasser.Svalene Våre har siden 2013 samlet informasjon om de fleste norske sandsvalebygg. Hvis du sitter med informasjon om sandsvalebygg som ikke er omtalt her, så tips gjerne Svalene Våre om det. Det gjør du enklest ved å fylle ut skjemaet til venstre.

Nedenfor finner du en overikt over kjente sandsvalebygg.Trykk på markeringene for å se bilder og linker til de ulike byggene.
I tida framover vil vi trolig se flere mobile og provisoriske sandsvalebygg. Kartet er derfor ikke oppdatert til enhver tid.
En del av bildene på kartløsninga er linker fra offentlige nettsider. Opphavsretten til disse bildene tilhører dermed disse sidene.

Røde markeringer viser permanente sandsavlebygg
Gule markeringer viser midlertidige sandsvalebygg
Svarte markeringer viser tidligere kjente lokasjoner for sandsvalebygg