Rapportserie

Siden 2019 har Svalene Våre publisert flere rapporter fra ulike prosjekter som har blitt gjennomført. Enten alene eller i samarbeid med andre aktører.

 

2023-2
Sandsvala i Heim -Tiltaksrettet kartlegging og utførte tiltak 2023

 

2023-1 
Sandsvaler -Bygging av kunstig hekkefasade

 

2022-1 
Overvåkning og fasadejustering av hekkelokaliteter for sandsvale i Heim kommune 2022

 

2019-3 
Sandsvala i Hemne -Har den ei framtid?

 

2019-2 
Sandsvaler -Fra sandtak til sandsvalebygg