Mer om klippesvaler

Her er noen artikler som omhandler klippesvala.
 

Klippesvale for første gang i Norge
Svaler utvikler seg til å unnvike trafikk