Klippesvale

 

(Ptyonoprogne rupestris)

Sv: Klippsvala,  Da:  Klippesvale,  Fi: kalliopääsky,  GB/US: Eurasian Crag-martin

 

Klippesvale. Foto: Julian Bell


Klippesvala er en liten spurvefugl i svalefamilien. Den hekker ikke i nord-Europa, og er en svært sjelden gjest her i Norge [1].

 

BESKRIVELSE

Klippesvala er ca. 14 cm lang og veier 17-30 gram [2]. Altså er den bare litegrann større enn sandsvala, som er den av svalene "våre" som også ligner mest på klippesvala.

Den er brungrå på både over- og undersida, men med et lyst brystparti og mørke områder under vingene [2]. Vinger og stjert virker brede. Stjerten har hvite felter både på undersida og oversida. Disse er best synlig når stjertfjærene spres utover.

 

UTBREDELSE

Klippesvala er utbredt i fjell- og klippeområder et smalt belte fra Kina og Mongolia til Middelhavet [1]. Mange av de Europeiske fuglene er standfugler, mens fugler fra andre områder ofte trekker sørover for overvintring [3].

 

 

REFERANSER

[1]        Store norske leksikon (2005-2007); Stokke, Bård Gunnar: klippesvale i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 23. januar 2024 fra https://snl.no/klippesvale

[2]        BirdID. u.å. Klippesvale (Ptynoprogne rupestris). BirdID. Hentet 23. oktober 2024 fra https://www.birdid.no/bird/eBook.php?specieID=1404

[3]        Avibase. (2024). Klippesvale Ptynoprogne rupestris. Avibase. Hentet 23. januar 2024 fra https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6F2AF9D0