Artikkelarkiv

Sterk forekomst av Amursvale!

05.12.2018 22:03
I Norsk Ornitologisk forenings medlemsblad Vår Fuglefauna nr 2-2018 stod denne artikkelen på trykk. Den omhandler forsommerens relativt mange observasjoner av arten som det observeres et fåtall av i Norge nesten årlig. Tekst: Andreas M. Winnem Foto: Trond Ove Stakkeland   Les artikkelen...

Sandsvalebygg -status 2018

07.09.2018 22:20
Hekkesesongen til sandsvalene er nå avsluttet for i år. Så da er det på tide å gjøre opp status for sandsvalebygga igjen.   I Leirskardalen har det vært redusert kapasitet denne sommeren. I fjor sommer, midt i hekkesesongen, raste de innvendige hekkekassene sammen. 10 av 32 ble gjenoppbygget...

Svaler med permanent opphald på Øvrebygda skule

10.06.2018 22:14
Artikkel i Fitjar-posten om et låvesvalepar som hekker på skolen hver sommer. Les hel artikkelen  her.

Vingeslag

26.05.2018 06:49
Hitra.24.no har sett litt på Låvesvale og fluesnapper

Hvor er svalen?

24.05.2018 06:43
Aktuelle tankestreif fra Eiliv Sandberg. Les mer på h-a.no

NOF: Faktaark Sandsvale

16.05.2018 21:42
I en artikkel på Norsk Ornitologisk Forenings hjemmeside belyses sandsvalas kraftige tilbakegang de siste årene. Skal tilbakegangen i sandsvalebestanden stanses er de nok avhengige av vår hjelp.   Les hele artikkelen på birdlife.no Her i Norge er det først og fremst tilgangen på egnede...

Lukk opp døra for svalene - det er vår

16.05.2018 06:44
Oppfordring fra Norsk Ornitologisk forening. Les den her.

Nytt sandsvalebygg på Lauvmoa

15.05.2018 21:27
På Lauvmoa ved Nummedalslågens bredder har det i lang tid vært en sandsvalekoloni. Den har vært utsatt for både predatorer og utrasinger. I 2015 bygde Tor Melseth og Svein Rynning, med hjelp av gode venner, et stort  sandsvalehotell  som de satte ut på denne lokaliteten. Uflaksen slo...

Amusvale på Lista

11.05.2018 21:58
Jonas Lanbråtens beskrivelse av da han oppdaget en Amurvsale på Lista i 2014. Les det på Langbråten foto og natur.

Sandsvaler Langs Glomma

06.02.2018 00:00
Nrk's nye, flotte naturserie "Langs glomma" har, i andre episode ,to bolker om sandsvaler som holder til i en naturlig raskant i nordre Øyeren. Valg av hekkeplass og faren for utrasing vies ekstra stor oppmerksomhet i disse klippene.   Den første bolken, på litt over 2 minutter, starter du ved...
Elementer: 21 - 30 av 99
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>