Når et låvesvalereir faller ned

Låvesvalereir er bygget av jord, strå og vann. Dette er ikke en veldig solid byggemåte, så reir faller ned fra tid til annen. Spesielt når ungene har blitt store og reirskåla ikke lenger tåler vekta og bevegelsene til svaleungene. Reirene bygges gjerne høyt oppe, så eventuelle egg blir mest sannsynlig knust hvis de faller ned. Ungene derimot kan godt komme uskadet fra fallet. Men nede på gulvet vil foreldrene neppe finne ungene, og de overlates til seg selv. Da blir de enten tatt av predatorer eller de sulter ihjel.
 
Så hva kan vi gjøre for å hjelpe svalene?
  • Først må vi samle sammen ungene og oppbevare dem på et lunt og trygt sted i nærheten slik at de har muligheten til å kommunisere med foreldrene sine.
  • Hvis reiret er helt, eller bøtbart, kan vi forsøke å få det på plass igjen på en eller annen måte. For eksempel ved å spikre eller stifte fast plastikk eller noe annet egnet som kan holde reirbitene på plass til ungene kan fly. Deretter legger vi ungene oppi reiret igjen og lar dem lokke på foreldrene sine.
  • Hvis reiret ikke kan repareres anbefales å finne en eller annen beholder, f.eks. en isboks i passende størrelse. Legg deretter restene av det originale reiret (Hvis du kan finne dem, hvis ikke kan kanskje litt høy også fungere?) oppi i boksen og heng den opp mest mulig på samme sted som opprinnelig. Til slutt legger du ungene forsiktig opp i boksen og lar dem lokke på foreldrene.
Eksempel på et provisorisk reir. Dette tok det bare noen minutter å lage. Det knuste reiret og ungene ble lagt oppi boksen, og det gikk bare kort tid før forledrene fortsatte å mate ungene.
 
 
Når ungene har kommet oppi det provisoriske reiret og vi holder oss litt på avstand vil vanligvis ungene og foreldrene begynne å lokke på hverandre. Etter kort tid vil det da bli normale tilstander i reiret. Slike reparasjoner trenger ikke å se hverken naturlig eller estetisk ut. Når det er unger i reiret tåler ofte foreldrene store endringer uten at de skyr reiret på grunn av det.