Amursvale 1980-2013

30.01.2014 20:14

Amursvalene har sitt utbredesesområde hovedsaklig i et smalt belte i søreuropa fra Iberia østover til India og Kina. Selv om det er et godt stykke unna amursvalas vanlige tilholdssteder, så kommer det de fleste somre noen individer på besøk nordover til Norge.

Tekst: Jørulf Vullum

 

Ei av amursvalene som ble observert i Skottheimsvika, Fræna 2013   Foto: Frank Grønningsæter

I følge artsobservasjoner.no er det nå registrert 83 observasjoner av amursvale i Norge siden 1980 [1]. Noen av fuglene er registrert flere ganger, noen få observasjoner er av to amursvaler sammen. Totalt dreier det seg sannsynligvis om 77 individer i løpet av de siste 34 år. Mange av disse observasjonene er ikke godkjente, det vil si tilstrekkelig dokumentert, av NSKF (Norsk Skjeldenhetskomite for Fugl).

Selv om det først var i mai 2008 artsobservasjoner.no kom i gang, og alle fikk mulighet til å legge inn sine observasjoner, så er det likevel lagt inn en del eldre observasjoner.

I tabellen kan man ane en økning av observasjoner de siste 15-20 år.

Høysesongen for å se amursvaler her til lands er f.o.m. mai t.o.m juli, men den kan likevel påtreffes både før og etter dette. Den seneste observasjonen her til lands var i Vormedal i Karmøy kommune så sent som den 1. november i 2013. Stort sett sees bare enkeltindivider, bare to ganger er det  observert to amursvaler sammen. Den siste av disse var i 2013 da to individer ble sett sammen i perioden 9-11 mai i Skottheimsvika i Fræna kommune.

Amursvale, Skottheimsvika   Foto: Rune Zakariassen

Amursvale, Skottheimsvika   Foto: Rune Zakariassen

Kartet under viser hvor i Norge det har blitt observert og registrert amursvaler i perioden fra 1980 til 2013. Kartet forteller ingenting om hvor mange amursvaler som er observert på hvert enkelt sted siden det på noen av punktene er sett amursvale flere ganger.

 

 

Ikke uventet så påtreffes amursvaler i Norge oftere i sørnorge enn nord i landet.

 

 

NB. Denne artikkelen baserer seg i all hovedsak på opplysninger hentet fra artsobservasjoner.no pr 1/1-2014. Denne lista er dynamisk og forandres fortløpende etterhvert som nye opplysninger og dokumentasjoner kommer inn. Derfor vil det etter en tid trolig være noe avvik mellom opplysninger i artikkelen over og den observasjonslista du får opp via artsobservasjoner.no.

 

 

 

Referanser:

[1]

Artsdatabanken. (2013). Artsobservasjoner.no. Tilgjengelig fra www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSightingAsTable?storedSearchCriterias=8127375. Hentet 1. januar 2014.

 

Referanse til denne artikkelen:
Vullum, J. (2014). Amursvale 1982-2013. Svalene Våre.
https://svalenevaare.com/news/amursvale-1980-2013. (Hentet dd.mm.åååå)