Amursvale doublè på Vestvågøy

26.05.2014 08:15

Det blir ikke gjort så mange observasjoner av amursvale i Norge i løpet av et år. Og når de først oppdages, så er det vanligvis enkeltindivider. Ved Storeidvatnet på Vestvågøy ble det nylig observert to amursvaler samtidig. For å gjøre funnet enda mer spesielt viser det seg at disse to individene sannsynligvis tilhører hver sin underart fra hver sin kant av verden.

Den 22. mai oppholdt det seg, i en flokk på ca 25 svaler, også en amursvale, trolig av underarten C.d.daurica eller C.d.japonica. Begge disse variantene har tilhold i øst-Asia, og har flydd langt for å komme til Vestvågøy. De skilles fra andre underarter på de tydelige stripene de har på undersida.

Se flere bilder og les mer om denne dagens observasjon på denne linken til Lofotenbirding.blogspot.no.

Legg merke til de tydelige stripene på undersida, typisk for de østlige variantene. 

Foto:Martin Eggen/Lofotenbirding.no


Neste dag kom det flere skuelystne som var interessert i den sjeldne fuglen ved Storeidvatnet. Da ble det observert to amursvaler, den ene av disse viste andre trekk enn gårsdagens amursvale og tilhørte trolig underarten C.d.rufula. Denne varianten skilles fra de andre ved at den har svake, tynne striper på undersida, samt den dyprøde overgumpen som blekner til hvitt mot stjertrota. Den hekker i områdene mellom Iberia og Kashmir, og overvintrer i Afrika.

Se flere bilder og les mer om denne dagens observasjon på denne linken til Lofotenbirding.blogspot.no.

Denne fuglen har veldig svake/usynlige striper på undersida, typisk for C.d. rufula

Foto: Martin Eggen/Lofotenbirding.no


Dette er første gang arten amursvale er observert på Vestvågøy, og såvidt Svalene Våre kjenner til så oppholder begge amursvalene seg ved Storeidvatnet i Lofoten enda enda den 26/8-2014.