Det første sandsvalehotellet i Larvik

06.10.2014 20:15

To svaleentusiaster fra Larvik, Tor Melseth og Svein Rynning lagde i løpet av vinteren 2013-2014 et nytt sandsvalebygg. Det ble brukt noen ettermiddager og kvelder på byggingen. Bygget ble laget ferdig inne i en garasje og etterpå kjørt til Gjone litt nord for Larvik. Med hjelp fra gode venner ble kassene montert på stolper som gjør hele konstruksjonene rovdyrsikker. 

Tekst: Jørulf Vullum. Basert på opplysninger fra Tor Melset og Svein Rynning.

Her poserer byggherrene under montering av sandsvalehotellet      Foto: Svein Rynning

 

På Gjone, like ved Numedalslågen, var det tidligere en naturlig sandsvalekoloni, men den forsvant for et par år siden fordi hekkeforholdene til slutt ble for dårlige. Grunneieren til denne lokaliteten på Gjone har vært veldig samarbeidsvillig og har latt entusiastene ordne seg som de ville. Hotellet har nå stått ute til disposisjon for sandsvalene siden først i mai.

Konstruksjonen baserer seg mye på konseptet til det britiske The Sand Martin Trust, SAFE artificial breeding sites, som er en stor kasse med reirganger montert på stolper på et egnet sted for sandsvaler [1].

En av kassene før reirgangene ble montert.   Foto: Tor Melseth

 

Under monteringen av kassene, den største er på plass.   Foto: Svein Rynning

 

Karene fra Larvik har faktisk ikke bygget bare én, men tre kasser som de har satt opp i en bueformasjon ved siden av hverandre. Dette ble gjort fordi sandsvalene da får bedre oversikt over hele kolonien og dermed også kommuniserer og oppfatter eventuelle farer bedre. Hotellet består av to 1,50 meter brede kasser med 18 reirganger hver og en større i midten med 30 reirganger. Denne kassen er 2,25 meter bred. Bak de drøyt 40mm store flygehullene er det montert 75 cm lange rør med en diameter på 125mm som heller svakt oppover. Det er ikke behov for egne reirkasser i denne konstruksjonen siden sandsvalene har plass nok til å bygge reiret sitt innerst i rørene. Bakveggen på kassene er hengslet slik at man kommer til og kan fylle på sand i reirgangene. Her har byggherrene valgt å varierer hvor mye sand det er i rørene fra under halvfulle til 3/4 fulle.

 

Sandsvalehotellet på Gjone er ferdig oppsatt og klar til innflytting.   Foto: Tor Melseth

 

For å få hjelp til det økonomiske med dette prosjektet har Tor og Svein søkt om støtte fra ulike legater. Tilsammen har de fått tildelt såpass mye midler at de nå planlegger å bygge enda et sandsvalehotell. Selv om dette er et prosjekt i privat regi, har karene også fått god hjelp fra NOF Vestfold med å føre et prosjektregnskap.


Fra motsatt siden av Numedalslågen.   Foto: Tor Melseth

 

Sandsvalehotellet var innflyttingsklart før svalene kom trekkende om våren. Likevel valgte sandsvalene å ikke slå seg ned på Gjone i år.


Literattur:

[1]

Cowley, E. (2009) Sand Martin artificial breeding sites. Kirkcudbright, Scotland: Cowley, E.

 

Referanse til denne artikkelen:
Vullum, J., Melseth, t., Rynning, S. (2014). Det første sandsvalehotellet i Larvik. Svalene Våre.

https://svalenevaare.com/news/det-første-sandsvalehotellet-i-larvik. (Hentet dd.mm.åååå)