Entusiaster i Larvik

09.12.2013 22:18

I forbindelse med at sandsvala ble valgt til årets fugl i 2010 ble det gjennomført en landsomfattende kartlegging av sandsvalebestanden. På Gjone, i Lågendalen litt nord for Larvik ble det funnet en inntil da ukjent sandsvalekoloni, men denne kolonien var plaget av at rev kom og gravde ut reirene.

Tekst: Jørulf Vullum, basert på informasjon fra Tor Melseth og Svein Rynning

På vårparten året etter tok noen sandsvaleentusiaster i Larvik spaden fatt og gjorde forholdene for sandsvalene bedre ved å grave skjæringa høyere og brattere så reven ikke skulle komme til så lett. Dette hjelpeprosjektet for sandsvaler ble det laget en reportasje om i "Ut i naturen" på nrk [1]. Den kan du se på nrk nett-tv.

Så kom idèen opp, om å lage noen mer varige boplasser til sandsvalene. Entusiastene har planer om å lage en større konstruksjon, men å få slike ting i orden tar ofte litt tid.

Som en myk start har gruppa laget en type fuglekasser til sandsvalene. Disse kassene er som små rekkehus å regne, med noen rom som ligger vegg i vegg og er plassert på toppen av en sandskrent egnet for å huse sandsvaler, ikke langt unna en allerede etablert koloni.

Reirkassene før tildekking. Man kan se enden av rørene som skal bli reirganger til høyre i bildet. Foto: Tor Melseth

Småkassene er bygget i tre og med løst tak for innvendig vedlikehold. Fra kassene og ut til kanten på skjæringa er det lagt rør med diameter på ca 80 mm. Både reirkassene og reirgangene er delvis fylt med sand og dekket av grunnmursplast for å lede vannet bort fra kassene. Kassene og reirgangene er gravd ned og overdekket med torv . Fasaden er kanskje den viktigste og vanskeligste delen i dette prosjektet. Uten loddrett fasade kan det være vanskelig å få sandsvalene til å flytte inn.

De nye reirhullene. Overhengende torvtak er anbefalt når man bygger bolig til sandsvalene.  Foto: Tor Melseth

Småkassene har nå vært disponible for sandsvaler i to hekkesesonger, men har foreløpig ikke blitt benyttet til hekking.

 

Litteratur:

[1]

Myrvold, U. (Foto, lyd, redigering). (2011, 20. september). Svale. Dale, T. (Redaktør), Ut i naturen. NRK. https://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/2011/DVNA60000611

 

Referanse til denne artikkelen:
Vullum, J., Melseth, T., Rynning, S. (2013). Entusiaster i Larvik .Svalene Våre.

https://svalenevaare.com/news/entusiaster-i-larvik. (Hentet dd.mm.åååå)